FOSA Christmas Party, Isinulat ni Eralyn Mindajao

Noong ika-6 ng Disyembre, muling idinaos ang FOSA (Friends of San Antonio) Christmas party with Fr. Reu Jose C. Galoy, OFM, nasiyang nanguna sa opening prayer. Then followed by a raffle draw and parlor games. At ito’y dinalohan ng mga kasambahay na sakop sa parokyang SSAP. Halos tatlong daan na dumalo. Mula sa FOSA, taosContinue reading “FOSA Christmas Party, Isinulat ni Eralyn Mindajao”