Home

HOW DO I PRACTICE MY FAITH IN MY WORKPLACE?
By the SSAP MAINTENANCE STAFF

This week, let us get to know the dedicated and hardworking members of the maintenance staff of Santuario de San Antonio Parish. Their faith is essential to them, and they place their faith in the center of everything they do, especially in their work. We asked each of them how they are able to practice their faith in their workplace.

C8276DFA-75E9-4CF2-A043-71E56D2FC82E

Perry R. Agduma
(Sacristan)

I have been working in Santuario for 19 years already. As I serve in Church, I am constantly reminded that I work for the people of God. Working inside the church gives me the chance to hear the Word of God, and as a believer and a follower, I try to apply them in my daily living. I stay dedicated to my work, for I believe God put me here.

93141AE9-3B04-4495-8C98-564CAD6067B0

Elizabeth Bagayawa
(Maintenance Staff, Office)

Ang una kong ginawa ay manalangin o magdasal para maayos ko ang aking trabaho at magandang pakikitungo sa mga kasamahan, parishioner at sa mga pari din. Batiin sila ng may paggalang, pumasok ng mas maaga para maiwasan ang late, at kung sumobra man sa takdang walong oras ang trabaho ay huwag humingi kaagad ng bayad. Dapat pasalamat tayo kasi para din ito kay Lord. At ginagawa ko din ng maayos ang aking trabaho na masaya.

624D7E8E-73B5-4DA0-9641-50A700B8DBCC

John Rey Mastrili
(Sacristan)

Para sa akin kung marunong kang magtiwala at maniwala sa Panginoon, madali para sa iyong magampanan ang mga tungkulin mo sa paggawa ng walang pag-aalinlangan at pagdadalawang isip sa mga tungkulin na iniatas para sa iyo basta lagi mo isa-isip at isa-puso ang mga salita ng Diyos. Upang hindi ka matukso sa mga bagay na ikasasama at ikasisira mo. Matutong manalig sa Diyos para gabayan ka sa ikabubuti ng tungkulin, sarili, at pamilya mo. Read more from this week’s Parish Bulletin>>>>>

_______________________

PB Announcement - Education Minsitry TalkE37165C6-F769-41F0-BA5B-846B652D10DEB8D597CE-4CC9-46C9-A2C2-E91539815364IMG_2147

EVERY SUNDAY AT 10:30amB616EB3C-FAAA-4A88-BA51-720061305CBC

________________________

SSAP Pre-Cana
REGISTER HERE FOR THE NEXT SCHEDULED SEMINAR

This slideshow requires JavaScript.

Santuario de San Antonio Parish Pre-Cana program, conducted by its Ministry of Family and Life are scheduled every 1st Saturday of the month. Register online, here, or with Jasmine at the Parish Office, 843-8830 to 31 #4 and provide your preferred schedule, individual full names, nicknames, contact numbers and email addresses. If your wedding is not going to be held at SSAP, pls. seek permission from the parish of your wedding venue before signing up for SSAP Pre-Cana.

Read an article from one of the engaged couples>>>>>

_______________________

OVERSEAS INQUIRIES/RESERVATIONS:

Please read through the information provided in our Parish Services page before sending your inquiries to the following individuals:
For WEDDING c/o Fe Fernandez – beguirmaria20@gmail.com
For CRYPT c/o Ma. Belen R. Salano – belen.salano@yahoo.com
For FUNERAL CHAPEL & PARISH CENTER c/o Alice Loto – adjosh911@yahoo.com.ph
For BAPTISM services & MASS CARDS c/o Edna Limpiada – ednalynanesco@gmail.com
For Parish Bulletin Ads c/o Marie Tycangco – ssappb@yahoo.com

Or call us at:
(02)8843-8830,
(02)8843-8831
(02)8843-8832
Cellphone numbers:
(0998)481-2585
(0926)715-1054
(0915)260-2309
SSAP Foundation Office: (02)8240-1546