Letter From Fe Manahan Hospital Ministry Beneficiary

Magandang araw po! Ako po si Fe Manahan na lubos na nagpapasalamat sa pamunuan ng Hospital Ministry ng Santuario de San Antonio Parish sa napakalaking tulong na naibigay nila sa aking asawa na si Alexander Manahan noong siya ay nagdadialysis pa. Ang aking asawa ay nagkaroon ng sakit na Chronic Kidney Disease na umabot na sa end stage. Nang dahil po sa tulong ng inyong ministry sa mga gamot at pang – dialysis ay nadugtungan ang buhay ng aking asawa. Ngunit marahil ay hanggang doon na lang ang kanyang buhay at s’ya ay kinuha na ng Maykapal.
Nasabi ko sa aking sarili na sa lahat ng kabutihang nagawa sa aking pamilya ng ministry na ito, ako ay babalik sa PGH upang kusang-loob na magvolunteer sa mga taong tumulong sa amin. Mula noon hanggang ngayon ako ay tumutulong bilang volunteer sa pamunuan ng Hospital Ministry bilang pasasalamat ko ng buong puso. Tuwing martes kasama ng mga heads o committees ng Hospital Ministry tumutulong ako sa pamimigay ng mga gamot, pagkain at iba pa. Lagi akong umaatend ng mga activities sa PGH.
Muli ang taus puso kong pasasalamat sa Hospital Ministry ng Santuario de San Antonio Parish.

Lubos na nagpapasalamat,
Fe Manahan